הקשר שבין מבדק אמינות לפוליגרף

מבחן אמינות או מבדק אמינות, לרוב נעשים בטרם קבלה לעבודה של עובדים חדשים, וזאת כיוון שלא חסרים מקרים בהם העובדים התגלו כאנשים שמוכנים להקריב את היושרה האישית שלהם עבור קבלת הערכה מצד המעסיקים וכמובן שגם על מנת להשיג בדרכים לא דרכים סכומי כסף שלא כחוק, ולו כי נותרה תחושה שהתמורה בעד העבודה אינה תואמת את השאיפה הכלכלית. אי לכך מקום עבודה אשר מבין שעם מעט תחכום ואמביציה עובד כזה או אחר יצליח לפגוע בכלכליות העסק, או לחלופין להרע לו באופן עקיף, יפעל כהלכה ואף באופן אחראי אם ייבחר להעביר את העובדים מבחני אמינות בטרם העסקה ואף בטרם מעבר לתפקיד חדש.

התנהלות אחראית

עבריינות תעסוקתית הנו מונח שניתן למצוא לו מגוון דוגמאות ביום יום ועל כן גם אם לא נעים לפקפק ביושרה של עובד, עדיין יהיה זה צעד אחראי לו לוותר על כך. אם כן מהו אותו מבחן אמינות? ובכן מדובר במבחן שמטרתו לוודא שאותו עובד חסר פניות וכוונות זדון כלפי בית העסק. המבחן עצמו עשוי לכלול מגוון שיטות, כגון איגוד חוות דעת, איסוף מידע שנמצא ברבים, ראיון ישיר במהלכו בוחנים דפוסי התנהגות לצד מרכיבי אישיות, וכל זאת מתוך תפישה מושכלת שבכוחו של העבר ללמד על העתיד.

חשיבות הפוליגרף 

לצד כל זאת, גם ראוי לציין שישנה שיטה קצרה ומאוד אמינה, כאשר פה כבר מדובר בעריכת פוליגרף. עם זאת, יש לחדד ולהסביר שלצד העובדה ששאר הדרכים שציינו מאפשרות לנבא את ההתנהלות העתידית של אותו עובד, הרי שהפוליגרף מתייחס אך ורק לעבר, כלומר הפוליגרף מסייע להכריע לגבי אמינות מעשים שנעשו או שלא נעשו. מכאן שניתן להבין טוב יותר כי בדיקת פוליגרף אומנם מהווה כלי מרכזי וחשוב עד מאוד עבור מבדק אמינות, אך יחד עם זאת היא אינה יכולה להחליף את כלל המבחן, אלא רק מהווה פרמטר מהותי בתהליך.

מבחן אמינות

מקרה לדוגמה

מדוע לא ניתן להסתמך אך ורק על הפוליגרף? כיוון שגם אם עובד פוטנציאלי עובר מבחן פוליגרף ובמהלכו נמצא שהוא מעולם לא מעל בכספי העסק, מעולם הוא לא הערים על אדם ומעולם הוא לקח דבר שאינו שייך לו, עדיין אין זה אומר שאותו עובד לא עבר לאחרונה משבר אישי שמניע אותו לשנות את הרגליו.

פוליגרף כחלופה מספקת

לצד העובדה שהפוליגרף מהווה כלי משלים עבור מבחן אמינות, גם יש לציין שהוא כן עשוי להיות כלי יעיל שאינו מצריך מבדקים משלימים, אך זאת כל עוד מדובר במגוון סיטואציות אשר מקבילות למבחן אמינות. במה מדובר? ובכן הפוליגרף עשוי להתגלות ככלי רב חשיבות ומספק כאשר מבקשים לבחון אירוע ספציפי, כאשר מבקשים להעביר בחינה באופן תקופתי, כאשר מבקשים לסגור התלבטות שנוגעת לעבודה, כאשר מבקשים לבחון מידע מסוים ועוד.

החשיבות המקצועית 

לאור כל זאת חשוב להבין שיש מקרים בהם יהיה נכון להעביר את העובד מבחן או מבדק אמינות שכולל בדיקת פוליגרף לעובדים, ויש מקרים שבהם ניתן יהיה להסתפק אך ורק בפוליגרף. אי לכך על כל מעסיק להבין מה המטרה שעומדת מאחורי המבחן ופשוט להתייעץ עם גוף שפעיל בתחום. מכאן שיש לבחון האם פונים למקום שמציע שירותים עבר שתי הסיטואציות, או לחלופין האם פונים למקום שמראש מתמקד בפוליגרף – ולכך ניתן למצוא מגוון יתרונות. מדוע יש מקרים בהם שווה לפנות אל מקום שמתמחה אך ורק בפוליגרף? פשוט מאוד כיוון שלא פעם חשוב להבין כיצד לנסח נכונה את השאלה, לאלו סימנים מחשידים מצד הנבחן יש לשים לב ואף כיצד להתחיל נכונה את הליך התשאול.