כל מה שצריך לדעת על בדיקת פוליגרף

ינואר 1, 2020 פוליגרף
בדיקת פוליגרף

פוליגרף הידוע גם בשם: מכונת אמת, הוא למעשה מכשיר שמטרתו לקלוט תגובות בלתי רצוניות של אדם בכדי לבדוק האם הוא דובר אמת ו/או משקר. פעולת המכשיר מבוססת על ההנחה שבגופו של אדם משקר, מתרחשים שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים, לרבות, שינוי בקצב הדופק, עלייה בלחץ הדם, שינוי במוליכות החשמליות של העור וכדומה.

מכשיר הפוליגרף הומצא בתחילת שנות ה-20 של המאה החולפת ולאורך השנים הוא משמש למטרות קיומן של בדיקות פוליגרף הנערכות לצרכים שונים כגון: חקירה פלילית, חקירה כלכלית, מבדקי תעסוקה, בירור חשדות, בדיקות מהימנות, מתן חוות דעת לבית המשפט ומקרים נוספים בהם נדרשת בדיקת פוליגרף לצורך בירור האמת ו/או חשדות.

מה בודקים בפוליגרף

בדיקות פוליגרף – מה חשוב לדעת?

בדיקות פוליגרף, בין אם הן מיושמות כצורך חקירתי במסגרת חקירה פלילית ו/או כלכלית ובין אם הן מיושמות כחלק מבדיקות מהימנות ו/או מבדקי תעסוקה, מחייבות את הסכמתו המפורשת (בכתב) של הנבדק, כאשר סירוב לעבור את הבדיקה אינו מהווה עילה לאשמה במקרים בהם בדיקות פוליגרף נערכות כחלק מהליכי חקירה.

לצורך הבדיקה, גופו של הנבדק מחובר למכשיר באמצעות אלקטרודות היכולות לזהות את השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים בגופו במידה והוא מוסר תשובות שקריות במהלך הבדיקה. בין היתר מוצמדים לגופו הנבדק: גלאי נשימת חזה, גלאי נשימת סרעפת, גלאי מוליכות חשמלית של העור ושרוול למדידת שינויים בלחץ הדם והדופק.

שיטת האבחון הנפוצה ביותר במהלך בדיקות פוליגרף היא שיטת שאלות הביקורת הידועה בשם CQT. על פי שיטה זו, מוצגת בפני הנבדק שלושה סוגי שאלות במהלך הבדיקה: שאלות רלוונטיות למטרת הבדיקה, שאלות בלתי רלוונטיות ושאלות ביקורת.

במהלך הבדיקה, התגובות הפיזיולוגיות של הנבדק נרשמות במכשיר, כאשר תגובות בעוצמה גבוהה יותר מרמזות על תגובה רגשית מובהקת וככל שהתגובה הרגשית לשאלות הרלוונטיות חזקה יותר, ניתן לקבוע כי הנבדק שיקר במתן הבדיקה. חשוב לציין שממצאי הבדיקה נקבעים לאחר ניטור ההתרגשות מצידו של הנבדק וזאת לנוכח העבודה שמרבית הנבדקים נוטים להתרגשות יתר כאשר הם נדרשים לבדיקת פוליגרף.

בדיקת פוליגרף

לפיכך, קיימת חשיבות רבה למיומנות המקצועית של הבודק והמכשור המשמש לצורך קיומה של הבדיקה. בדיקות הנערכות באמצעות מכון פוליגרף מקצועי, יכולות לספק לכם תוצאות חד משמעיות בכל הנוגע לממצאי הבדיקה, כאשר ההתרגשות של הנבדק במהלך הבדיקה אינה מהווה את המדד היחיד לצורך ניתוח תוצאות הבדיקה.

מתי מומלץ לעשות שימוש במכשירי פוליגרף?

בדיקות פוליגרף נערכות באמצעות מכוני פוליגרף פרטיים ו/או באמצעות בודקי פוליגרף הפועלים מטעם הרשות החוקרת (משטרת ישראל ורשות המיסים). בדיקת פוליגרף הנערכת לצורך חקירתי, מתקיימת ברוב המקרים במשרדי הרשות החוקרת, כאשר בדיקות הפוליגרף הנערכות לצרכים אזרחיים, נערכות ברוב המקרים במכוני פוליגרף פרטיים.

בדיקות פוליגרף לצרכי חקירה נערכות בעיקר במסגרת הליכי חקירה פלילית ו/או חקירה כלכלית, כאשר בין יתר המקרים בהם נערכות בדיקות פוליגרף לצרכים אזרחיים תוכלו למצוא:

  • מבדקי תעסוקה – בדיקות פוליגרף הנערכות לצר מבחני אמינות כחלק מהליכי גיוס עובדים לחברות הייטק, ארגונים גדולים וחברות בינלאומיות
  • מבדקי אמינות בענף הביטוח – בדיקות פוליגרף הנערכות מטעם חברות הביטוח השונות המבקשות לקיים מבדק אמינות למגישי תביעות ביטוח כנגדן
  • בדיקות פוליגרף במסגרת הליכי גישור ליישוב סכסוכים עסקיים ו/או בינאישיים – בדיקות אלו נועדו למקרים בהם אחד מהצדדים מעוניין להוכיח ו/או להציג את אמינותו בפני הצד השני
  • בדיקות פוליגרף לצורך מתן חוות דעת משפטית/מקצועית
  • בדיקות פוליגרף לצרכי אישור מקוריותם של מסמכים שונים
  • בדיקות פוליגרף לצורך ניהול מאבק משפטי בתחום המשפט האזרחי – בדיקות אלו מתקיימות במקרים בהם ממצאי הבדיקה יכולים לשמש כראיה בבית המשפט

ולשימושים נוספים בהם הנבדק/ת מעוניין להוכיח ו/או להציג את טענותיו בפני אדם אחר ו/או להיפך.

חשוב לדעת: ממצאי בדיקות הפוליגרף יכולים לשמש כראיה משפטית אך ורק בתחום המשפט האזרחי וזאת במידה ומתקיימים שני תנאים מקדימים:

  1. שני הצדדים המעורבים בהליך המשפטי האזרחי הסכימו במפורש ומראש לקיומה של בדיקת פוליגרף
  2. ממצאי הבדיקה הינם חד משמעיים

בכל הנוגע לתחום המשפט הפלילי, ממצאי בדיקת הפוליגרף אינה יכולה להוות ראיה משפטית.

בדיקות פוליגרף במכוני בדיקה פרטיים – מה חשוב לדעת?

בדיקות פוליגרף חייבות להיעשות באמצעות מכוני בדיקה פרטיים הנמנים על האיגוד המרכזי בענף: אפ"י – איגוד בודקי הפוליגרף בישראל וזאת לנוכח העבודה שהחברות באיגוד הנ"ל, מותנית בהשכלה מתאימה, היעדר עבר פלילי, ניסיון בעריכת בדיקות פוליגרף, לימודי הכשרה, מבחני קבלה ומחויבות לכללי האתיקה המקצועיים.

חשוב לציין שקיימת חשיבות גם לשיטת הבדיקה והמכשור באמצעותו מיושמת בדיקת הפוליגרף, אך החברות של מכון הבדיקה באפ"י, הינה הפרמטר הראשון לבחירת מכוני בדיקה פרטיים העוסקים ומתמחים בביצוע בדיקות פוליגרף למטרות אזרחיות, וזאת לנוכח העובדה המצערת שבישראל לא קיים רישוי לבודקי פוליגרף ולכן כל אדם רשאי לערוך בדיקות ואף להציג את עצמו כ-מומחה פוליגרף.

Call Now Button