בדיקות תעסוקתיות

יוני 2, 2020 מבחן אמינות

בדיקות תעסוקתיות מהוות שרות עזר חשוב (אפילו קריטי) לעסקים, אשר מאפשר להם לצמצם נזקים ולשפר את יכולתם, לבחור בעובדים המתאימים ביותר לכל תפקיד.
הכוונה לבדיקות תעסוקתיות בהקשר אמינות עובדים, בשונה מהקשרים אחרים (כבדיקות תעסוקתיות סביבתיות, של רמות רעש בסביבת העבודה).
באמצעותן, ניתן לצמצם מראש מקרים של מעילות, גניבה מהעסק או הדלפת מידע רגיש. זאת, במיוחד במיון לתפקידים רגישים, אך לא רק.

בדיקות תעסוקתיות – מה זה אומר?

במסגרת בדיקות תעסוקתיות, מנסים להעריך ככל הניתן, את מידת האמינות של העובד. גישה אחת בה משתמשים למטרה זו, היא שימוש בכלים להערכת האופי, דוגמת גרפולוגיה.
זו היא דרך חשובה, להעלות "נורות אדומות" לגבי חוסר אמינות אפשרית. גישה חשובה נוספת היא בדיקת פוליגרף ("מכונת אמת") אשר
עשויה לזהות מצב שבו אדם משקר בפועל. גישות וכלים אלה ואחרים במסגרת תהליך בדיקות תעסוקתיות, מיושמים לרוב בסינון
הראשוני של עובדים למשרה או לקראת קידום לתפקיד עם דרישות גבוהות יותר.
בארגונים רגישים במיוחד, יוזמים לעתים בדיקות כאלה גם לעובדים הוותיקים, אחת לתקופה מוגדרת. כמו כן, הם עשויים להיות דרושים בעקבות מקרה או חשד ספציפי.

מי מבצע?

את הבדיקות מבצעים עבור העסקים מומחים וגופים אשר מתמחים בכך. מסיבה זו, מדובר לרוב בשרות חיצוני שאליו פונים ולא בבדיקות שמתבצעות בתוך העסק עצמו.
הפרדה זו, חיונית גם לשם האמינות והאובייקטיביות של הבדיקה עצמה. היא עדיפה על מצב, שבו גוף כלשהו "חוקר את עצמו".
חלק מהשיטות, דוגמת פוליגרף וגרפולוגיה, הם תחומים רחבים ומורכבים, ויש בהם חשיבות גדולה למקצועיות ולניסיון.

השלבים העיקריים

במסגרת בדיקות תעסוקתיות, אנו עשויים לראות מספר שלבים ושילובים שונים שלהם. ראשית, אופייני שמאמתים את הרקע התעסוקתי שעליו העובד דיווח.
על פי הצורך, מבצעים ראיונות, תחקור ותשאול ממליצים ואף נעזרים במרכזי הערכה. כמו כן, מעריכים את האישיות והתאמתה לתפקיד בו
מדובר באמצעות מבחני אישיות ובדיקות גרפולוגיות.

בדיקת הפוליגרף גם מסייעת לבדוק אמיתות ודיוק של מידע שהמועמד מסר, לגבי עברו התעסוקתי והאישי, השכלתו ועוד.
לבסוף, הבודקים מסכמים את הממצאים, מגבשים ומגישים חוות דעת על המועמד לעבודה.

אמינות בדיקות האמינות

עד כמה ניתן לדייק בעזרת שיטות אלה? באיזו מידה זה יעבוד על אנשים שנערכו לכך מראש? האם ניתן למשל "לרמות את הפוליגרף"?
במילים אחרות – עד כמה אמינות הבדיקות, שמנסות להעריך אמינות מועמדים לעבודה? הערכה, כשמה כן היא – הערכה ולא תיאור עובדתי מושלם.
עם זאת, רמת האמינות של המבדקים השונים גבוהה למדי.
אחת ההוכחות הברורות לכך, הוא עצם השימוש הנרחב בכך על ידי עסקים, שהם מטבעם גופים ממוקדי "תכל'ס" שעובד.
פוליגרף למשל, כאשר הוא מופעל באופן איכותי על ידי איש מקצוע מנוסה ומיומן, מגיע לרמות דיוק של עד 95%.
שילוב שיטות שונות להערכת המועמד, מוסיף עוד נדבך של אמינות למסקנות שמתקבלות.

Call Now Button